Hur behandlas mina uppgifter?

Vi jobbar under sekretess för våra kunder. Ingen information om våra kunder delas vidare till andra parter utan uttryckligt godkännande från kunden. Vi behandlar inte personnummer (de sista 4 siffror), så personuppgifter utöver födelsedatum och plats förvaras inte hos oss.

Vad kan göra att man inte alltid får sju generationer på tavlan?

Då kyrkoböcker förvarades i församlingen till början på 1900-talet, fanns det alltid risk för brand. Då detta olyckligt kunde ske, gick delar, eller hela arkivet till spillo. I vissa fall finns där alternativa metoder för att hitta sig fram, men inte alltid.

Det händer (oftare än man tror) att ett barn var oäkta (född utan äktenskap). Oftast är fadern inte angedd, och om det inte finns klara bevis på vem pappan är, tas man inte med som pappa, och då kan man inte forska vidare på pappans linje.

Vilka frågor kan vara undantagen vid särskild forskning?

Frågor som rör sig om 1800-talet eller senare kan vara utan debiteringsavgifter ifall vi inte hittar svaret. 

Debitering utgår alltid om:

  • Frågor som rör sig om personer innan 1800-talet
  • Personer som flyttar utomlands (sökningar i t.ex USA, Storbrittanien)
  • Frågor som inte rör sig om enskilda svar.

Vilka geografiska begränsningar har ni?

Vi forskar släkt främst i Sverige, men kan utöka till Danmark och Norge vid behov. Vi har också tillgång till Storbrittanien, Australien & Nya Zeeland vid behov, och till mindre utsträckning, USA.

Vi arbetar ständigt för att utöka gränserna för att kunna forska i flera olika länder. 

Hur lång tid tar en tavla att forska?

Det brukar ta, i snitt, 40 timmar att forska fram en tavla. Om ni har ett särskilt datum som ni vill ha klart tavlan, vänligen meddela detta i förskott.

Ibland kan man stöta på personer som är svåra att följa, då informationen under 1800-talet inte alltid var rätt. Detta kan orsaka att forskningen tar lite längre tid än väntat.

Hur leveraras forskningen?

Forskningen levereras digitalt. d.v.s. att vi skickar alla forskning via Google Drive till beställaren. Beställaren ansvarar själv för utskrift samt ramen till tavlan.

Om ni vill att vi ska ordna utskrifter och ramar ordnas detta till kostnadspris + 15%.